aiga - family - la famille

Samoan English français
matua, tupulaga, tuaa les parents
tam'a father le père
tin'a mother la mère
toa'lua, taane husband l'époux, le mari
a'va, faletua wife, spouse l'épouse
tamaloa man l'homme
tamaita'i, fafine woman la femme
tei relative le "parent proche"
le uso o le tama
le tuagane o le tina
paternal uncle
maternal uncle
l'oncle paternel
l'oncle maternel
le tuafafine o le tama
le uso o le tina
paternal aunt
maternal aunt
la tante paternelle
la tante maternelle
tausoga les cousins
tama boy le garçon
tama tama, atali'i son le fils
taine girl la fille
afafine daughter la fille (de)
tuanane, uso brother le frère
tuafafine, uso sister la sœur
masaga, filo twins les jumeaux
tama / tama'iti, fanau child / children enfant(s)
tama me'ame'a,
pepe [UK]
baby le bébé
uo friend l'ami
tua'oi neighbours les voisins
tagata
o tagata
person
people
la personne
les gens