tino - body - le corps

Samoan English français
pa'u, iliola skin la peau
lau'ulu hair les cheveux
nlu head la tête
muaulu forehead le front
atigi ulu, ulupo'o skull le crâne
faiai brain le cerveau
foliga, fofoga face le visage
mata eye l'œil
taliga ear l'oreille
isu nose le nez
soesa
ava
mustache
beard
la moustache
la barbe
alafau cheek la joue
laugutu, lau lip la lèvre
gutu mouth la bouche
laulaufaiva tongue la langue
nifo tooth la dent
auvae chin le menton
ua neck le cou
fa'ai, ponaua throat la gorge
fatafata chest la poitrine
aususu breast le sein
fatu heart le cœur
toto, ele'ele, pala'pala blood le sang
mama lungs les poumons
pute navel le nombril
manava belly le ventre, (l'abdomen)
taga 'ai stomach l'estomac
fa'ai intestines les intestins
ate liver le foie
fatuga'o kidney le rein
'a'ano le muscle
auivi skeleton le squelette
ivi, ponaivi bone l'os
tua back(bone) le dos
togaivi rib la côte
tau'au shoulder l'épaule
lima, ogalima arm le bras
tulilima elbow le coude
tapulima wrist le poignet
fist le poing
lima, a'ao hand la main
lima matua thumb le pouce
tamatama'ilima finger le doigt
atigilima (finger)nail l'ongle
l'anus
muli buttocks les fesses
suilapalapa thigh la cuisse
vae, aao leg la jambe
tulivae knee le genou
tuli, tapuvae ankle la cheville
mulivae heel le talon
vae foot le pied
tamatama'ivae toe le doigt de pied,
l'orteil


vaila'au - medicine - la médecine

Samoan English français
l'ambulance
fale'ma'i hospital l'hôpital
teine tausi ma'i nurse l'infirmier
l'infirmière
foma'i physician, medical doctor le médecin, "docteur"
dentist le dentiste
drugstore, pharmacy la pharmacie
vaila'au medication les médicaments
condom le préservatif,
la "capote"