manu - l'animal

Samoan English français
maile, uli, taifau
tama'i maile/uli
dog
puppy
le chien
le chiot
pusi [UK]
tama'i gosi/pusi
cat
kitten
le chat
le chaton
isumu le rat
isumu, iole mouse la souris
asini donkey, (ass) l'âne
solofanua horse le cheval
tama'i solofanua foal le poulain
povi [UK: bovine] cow la vache
tama'i povi calf le veau
mamoe sheep le mouton
tama'i mamoe lamb l'agneau
'oti goat le bouc, la chèvre
pua'a
pua'a fafine, 'aumatua
pig
sow
le porc, cochon
la truie
ila mole la taupe
rapiti rabbit
hare
le lapin
le lièvre
tanu burrow le terrier
urosa bear l'ours


manu lele - bird - l'oiseau

Samoan English français
pe'a, pate [UK] bat la chauve-souris
lupe le pigeon
toa rooster, cockerel le coq
matua-moa hen la poule
pato [UK] duck le canard
goose l'oie


insects - les insectes

Samoan English français
loi ant la fourmi
ane matu/sosolo "white ant" la termite
kirikiti cricket, locust le criquet
se grasshopper la sauterelle
lago (the) fly la mouche
pepe butterfly le papillon
semu dragonfly la libellule
firefly la luciole
ladybug, (ladybird) la coccinelle
lago-meli bee l'abeille
lagomumu wasp la guêpe
namu mosquito le moustique
mogamoga cockroach le cafard
apoga'leveleve spider l'araignée
le scorpion


i'a - fish - le poisson

Samoan English français
tuna le thon
malie, tanifa shark le requin
masimasi dolphin le dauphin
tafola whale la baleine
seal le phoque
laumei
volu
sea turtle
land turtle, tortoise
la tortue marine
la tortue terrestre
sisivao snail l'escargot
anufe worm le ver
sea, lole slug la limace
gata snake le serpent
mo'o, pili lizard le lézard